Szkolenia on-line

Szkolenia on-line

Szkolenia on-line w formie eksternistycznej do samodzielnej nauki. Treść szkoleń wysyłana jest na adres mailowy. Testy wiedzy rozwiązywane elektronicznie.