Tylko online

Wdrożenie ZKP Produkcja Kruszyw (bez certyfikacji)

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Przy Produkcji Kruszyw (np. w Zakładzie Górniczym - Żwirowni kruszywa naturalnego) w systemie niecertyfikowanym 4

Przeznaczone do klientów, od których Odbiorca nie wymaga posiadania Certyfikatu ZKP.

Dotyczy 1 zakładu Produkcyjnego

6 000,00 zł netto

Opis

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Zakładzie Górniczym (Żwirowni kruszywa naturalnego) w systemie niecertyfikowanym 4

Przeznaczone do klientów, od których Odbiorca nie wymaga posiadania Certyfikatu ZKP.

W ramach usługi przeprowadzane jest 4-6 wizyt w Zakładzie klienta podczas których wykonywane są m.n. następujące czynności:

 • analiza procesów zachodzących w Zakładzie Górniczym
 • opracowanie dokumentacji ZKP zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawa krajowego i norm / Dyrektyw UE i dostosowaniem do specyfiki i linii produkcyjnej zakładu
 • opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE zgodnie z przedłożonymi Badaniami Typu na kruszywo
 • szkolenie pracowników Zakładu Górniczego z aktualnych przepisów dot. ZKP i dokumentacji ZKP (czas trwania szkolenia 6-8 godz)
 • konsultacja zapisów dokumentacji z pracownikami ZG oraz szkolenie z prawidłowego wypełniania dokumentacji jak także przeprowadzenie audytu przygotowawczego (tzw. audyt zerowy)
 • opracowanie raportu z audytu wewnętrznego
 • przegląd systemu

W ramach usługi klient otrzymuje:

 • dokumentację ZKP w wersji wydrukowanej i oprawionej
 • dokumentację ZKP w wersji edytowalnej

Pakiet nie obejmuje kosztów, jakie mogą być konieczne do poniesienia w związku z przygotowanie Zakładu do Certyfikacji i związanych z:

 • kosztami szkolenia personelu (uzyskanie uprawnień budowlanych do pracy na sprzęcie budowlanym)
 • koniecznymi kosztami zakupu / modernizacji sprzętu lub linii produkcyjnej
 • kosztów opracowania Badań Typu, przeprowadzenia badań geologicznych i badań surowca oraz produktów / wyrobów
 • zakupem norm w PKN

Czas wykonania usługi: 100 dni od przyjęcia zlecenia i opłacenia

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Wdrożenie ZKP Produkcja Kruszyw (bez certyfikacji)

Wdrożenie ZKP Produkcja Kruszyw (bez certyfikacji)

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Przy Produkcji Kruszyw (np. w Zakładzie Górniczym - Żwirowni kruszywa naturalnego) w systemie niecertyfikowanym 4

Przeznaczone do klientów, od których Odbiorca nie wymaga posiadania Certyfikatu ZKP.

Dotyczy 1 zakładu Produkcyjnego

Produkty powiązane

Produkty z kategorii