Tylko online

Wdrożenie ZKP Wytwórnia Mas Asfaltowych

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Zakładzie Produkcji Mieszanek Mineralno-Asfaltowych w systemie certyfikowanym 2+

Dotyczy 1 zakładu Produkcyjnego.

12 000,00 zł netto

Opis

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Zakładzie Produkcji MMA w systemie certyfikowanym 2+

Przeznaczone do klientów, od których Odbiorca wymaga posiadania Certyfikatu ZKP.

W ramach usługi przeprowadzane jest 6 - 8 wizyt w Zakładzie klienta podczas których wykonywane są m.n. następujące czynności:

 • analiza procesów zachodzących w Zakładzie
 • opracowanie dokumentacji ZKP zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawa krajowego i norm / Dyrektyw UE i dostosowaniem do specyfiki i linii produkcyjnej zakładu
 • opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE zgodnie z przedłożonymi Badaniami Typu
 • szkolenie pracowników Zakładu z aktualnych przepisów dot. ZKP i dokumentacji ZKP (czas trwania szkolenia 6-8 godz)
 • konsultacja zapisów dokumentacji z pracownikami Zakładu oraz szkolenie z prawidłowego wypełniania dokumentacji jak także przeprowadzenie audytu przygotowawczego (tzw. audyt zerowy)
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego na potrzeby audytu certyfikującego
 • opracowanie raportu z audytu wewnętrznego
 • przegląd systemu na potrzeby audytu certyfikującego
 • pomoc merytoryczna podczas poszukiwania i podpisywania umowy z Jednostką Certyfikującą w systemie 2+
 • udział i wsparcie (także merytoryczne) podczas audytu certyfikującego w systemie 2+

W ramach usługi klient otrzymuje:

 • dokumentację ZKP w wersji wydrukowanej i oprawionej
 • dokumentację ZKP w wersji edytowalnej

Pakiet nie obejmuje kosztów, jakie mogą być konieczne do poniesienia w związku z przygotowanie Zakładu do Certyfikacji i związanych z:

 • opłatami za certyfikację w niezależnej Jednostce Certyfikującej w systemie zgodności 2+
 • kosztami szkolenia personelu (uzyskanie uprawnień budowlanych do pracy na sprzęcie budowlanym)
 • koniecznymi kosztami zakupu / modernizacji sprzętu lub linii produkcyjnej, jakie mogą być wymagane do uzyskania certyfikatu ZKP w systemie 2+
 • kosztów opracowania Badań Typu, przeprowadzenia badań surowca oraz produktów / wyrobów
 • zakupem norm w PKN

Czas wykonania usługi: 120 dni od przyjęcia zlecenia i opłacenia

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Wdrożenie ZKP Wytwórnia Mas Asfaltowych

Wdrożenie ZKP Wytwórnia Mas Asfaltowych

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Zakładzie Produkcji Mieszanek Mineralno-Asfaltowych w systemie certyfikowanym 2+

Dotyczy 1 zakładu Produkcyjnego.

Produkty powiązane

Produkty z kategorii